Gestionarea preferințelor pentru cookie-uri
Spartoo folosește cookie-uri care sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului web, precum și pentru personalizarea conținutului și analiza traficului. Partenerii noștri folosesc cookie-uri pentru a afișa reclame personalizate în funcție navigării și a profilului d-voastră. Dacă faceți clic pe „Acceptați și închideți toate” mai jos, vă puteți modifica preferințele în orice moment în contul dvs de client.Dacă dați click pe „Refuzați totul”, doar cookie-urile strict necesare vor fi utilizate pentru funcționarea site-ului.

Politica privind protecția datelor

1Colectarea datelor cu caracter personal

La crearea contului și plasarea comenzilor pe site www.spartoo.ro (denumit în continuare Site), SPARTOO SAS colectează date cu caracter personal. Protecția datelor personale este în centrul preocupărilor SPARTOO SAS, care se străduiește să își îmbunătățească în permanență conformitatea cu Regulamentele generale privind protecția datelor(RGPD), precum și Legea informatica privind protecția datelor nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 (LIL).
Termenul" date personale " este definit de CNIL ca „orice informație referitoare la o persoană fizică susceptibilă de a fi identificată, direct sau indirect”.

2Persoana responsabilă tratării datelor personale

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este definită ca o societate care determină scopurile și mijloacele de prelucrare.
Datele personale care sunt colectate pe site sunt prelucrate de către :

SPARTOO SAS Societate pe acțiuni
Înregistrată la RCS din Grenoble sub numărul 489 895 821,
Cu sediul la 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble (de mai jos : SPARTOO)

SPARTOO a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal ( mai jos: DPO).


Puteți contacta DPO prin:
- E-mail: la dpo@spartoo.com
- Prin poștă : SPARTOO SAS - DPO -16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble

3Exemple de categorii de date personale colectate

Ce informații personale SPARTOO colectează de la clienții lor ?

- Informații pe care ni le comunicați
Colectăm și stocăm toate informațiile pe care ni le dați în contul d-voastră SPARTOO. Puteți alege să nu ne comunicați anumite informații, însă această decizie vă poate priva de unele dintre serviciile noastre.

- Informații colectate automat
În momentul în care navigați pe siteSPARTOO, colectăm automat anumite informații, în ceea ce privește utilizarea d-voastră, la interacțiunea cu conținutul site-ului SPARTOO. Această colectare are loc în principal prin intermediul „cookie-urilor”".

- Informații din alte surse
Parteneriatele noastre de marketing ne permit, de asemenea, să colectăm date cu caracter personal despre dvs, această colectare fiind supusă consimțământului dumneavoastră prealabil expres exprimat în atenția partenerilor menționați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă în special la :

- Identitate ;
- Date referitoare la plată ;
- Date referitoare la tranzacție ;
- La situația familială, economică sau financiară ;
- Date de navigare ;
- Date referitoare la urmărirea relației comerciale: istoricul comenzilor, informații legate de serviciii Post -vânzare, detalii despre comenzi, incidente de livrare, reclamații, schimburi, comentarii ;
- Date referitoare la plățile facturilor ;
- Datele necesare la realizarea acțiunilor de fidelitate și prospectare ;
- Date referitoare la organizarea și procesarea concursurilor și orice operațiune promoțională ;
- Pentru a lupta împotriva fraudei: document justificativ de identite sau de domiciliu și copia trunchiată a cardului dvs bancar ;
- Înregistrări telefonice în momentul apelurilor către serviciul pentru clienți (Aveți opțiunea de a refuza înregistrarea în timpul apelului).

4Scopurile colectării datelor

În ce scopuri SPARTOO prelucreaza informațiile mele personale ?

SPARTOO prelucrează date cu caracter personal în vederea furnizării și îmbunătățirii serviciilor sale și a experienței clienților..
Aceste scopuri includ în special :

- Comenzi, livrare produse
SPARTOO prelucrează datele personale în principal în scopul: prelucrării comenzilor, permiterii livrării produselor, efectuării plăților și comunicării cu clienții cu privire la comenzile, produsele, serviciile și ofertele promoționale ale acestora.

- Personalizarea experienței dvs ca și client SPARTOO
Noi utilizăm informațiile personale pentru a recomanda produse care vă pot interesa, identificându-vă preferințele și personalizând experiența voastră SPARTOO.

- Respectarea obligațiilor noastre legale.
În unele cazuri, avem obligația legală de a colecta și a prelucra informațiile personale.

- Permiterea unei comunicari optime cu clienții noștri
- Prevenirea fraudei
Anumite prelucrări de date cu caracter personal necesită colectarea consimțământului dumneavoastră pentru un scop specific. Când sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor d-voastră personale în acest scop specific, puteți retrage acest consimțământ în orice moment și acesta va fi reziliat.

Dacă nu doriți să primiți noutăți NewsletterSPARTOO, vă puteți dezabona din fila Abonamentele mele din contul d-voastră de client.

Dacă nu doriți ca noi să vă folosim informațiile personale pentru a afișa reclame bazate pe centrele de interese, trebuie doar să le notificați în secțiunea setările cookie-urilor mele.

Dacă doriți să navigați anonim pe site-urile noastre web, puteți face acest lucru deconectându-vă de la contul dvs și dezactivând cookie-urile din browserul dumneavoastră

5Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Categoriile de destinatari ai datelor d-voastră personale sunt :

- Servicii interne ale SPARTOO SAS
Acces la datele dvs. personale din cadrul companiei SPARTOO SAS vor fi limitate la categoriiile de claboratori în limitele atribuțiiilelor lor și în funcție de scopul prelucrării acestor date.

( Datele pe care le colectăm pot fi transmise către unele filiale ale noastre și către unii dintre furnizorii noștri externi de servicii, care se referă în special : lprocesarea comenzilor de produse, livrarea produselor, procesarea plăților. Acești furnizori de servicii terți au acces la informațiile personale necesare pentru prestarea serviciilor lor și nu sunt autorizați să le utilizeze în alte scopuri și sunt obligați, de asemenea, să respecte legile aplicabile protecției datelor cu caracter personal.

- Unele date personale sunt transferate într-o țară din afara Uniunii Europene. Atunci când transferăm informații cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European, ne asigurăm că aceste informații sunt transferate în conformitate cu legile aplicabile protecției datelor cu caracter personal.
Exemplu: un subcontract cu o companie domiciliată în Madagascar care susține o parte din activitatea de servicii pentru clienți de la SPARTOO ; Au fost luate toate măsurile și garanțiile necesare pentru a asigura astfel de transferuri.

- Organismele publice, exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale, ofițerii instanțelor judecătorești, ofițerii ministeriali și organismele responsabile cu recuperarea creanțelor pot fi, de asemenea, destinatarii datelor cu caracter personal.

6Bazele legale

Pe o bază legală pentru prelucrare este definită ca elementul care autorizează legal implementarea acestuia, care conferă dreptul unei organizații de a prelucra date cu caracter personal. Bazele legale sunt diferite în funcție de tipul de prelucrare efectuat :

- contractul: se referă la prelucrarea tuturor datelor necesare pentru contractul aprobat.
- Consimțământ: alegeți să comunicați datele dvs. personale, acordându-vă în mod expres consimțământul, care poate fi retras în orice moment.
- Interes legitim : interesul trebuie să îndeplinească criteriile de legitimitate, necesitate și să nu jignească drepturile și interesele persoanelor ale căror date sunt prelucrate.
- Obligație legală: Prelucrarea datelor cu caracter personal rezultă dintr-o obligație legală.

7Exemple de tratamente

Management clienți
Scopul prelucrării Gestionarea relației comerciale, comenzilor, livrării, contului de client.
Baza legala pentru prelucrare Necesar pentru încheierea și executarea contractului
Destinatari Servicii interne SPARTOO
Filiale
Subcontractant
Operator
Perioada de păstrare în baza activă 3 ani *

Gestionarea prospecelor cu și fără cont SPARTOO
Scopul prelucrării Construiți și gestionați fișiere de prospect, efectuați operațiuni de prospectare și promovare a produselor SPARTOO și partenerilor.
Baza legală de prelucrare Consimţământ
Destinatari Servicii interne Spartoo
Perioada de păstrare în baza activă 3 ani *

Scopul prelucrării Lupta împotriva fraudei
Date prelucrate Documente justificative solicitate în cadrul luptei împotriva fraudei
Baza legala de prelucrare Interesul legitim de prevenire a fraudei
Destinatar Servicii interne SPARTOO
Perioada de conservare în baza activă 6 lumi

Conservation des factures
Finalité du traitement Conservation des factures
Base légale du traitement Obligații legale
Destinatairi Services internes SPARTOO
Durée de conservation en base intermédiaire 10 ani de la data emiterii facturii

Gestionarea utilizatorilor New Life
Scopul prelucrării Permiteți intermedierea între cumpărători și vânzători de articole de ocazie
Baza legală de prelucrare Necesar pentru încheierea și executarea contractului
Destinatari Servicii interne SPARTOO
Filiale
Sous-traitant
Perioada de păstrare în baza activă 3 ans*

Gestionarea concursurilor
Scopul prelucrării Pparticiparea la concursuri, câștigarea de premii, colectarea de date potențiale
Baza legală de prelucrare Necesar pentru încheierea și executarea contractului, consimțământ
Destinatari Servicii interne SPARTOO
Furnizori comerciali
Perioada de păstrare în baza activă 3 ans*

Gestionarea drepturilor de acces, rectificare, opoziție, ștergere, limitare, portabilitate
Scopul prelucrăriit Permiteți clienților și potențialilor clienți să își exercite drepturile cu privire la prelucrarea datelor lor personale
Baza legală de prelucrare Obligatie legala
Destinatari Servicii juridice
Perioada de depozitare în bază în baza intermediara : 5 ani*
în baza activa : 24 de ore în cazul dovezii de identitate comunicate ca parte a exercitării dreptului la portabilitate

Păstrarea datelor referitoare la plată ca parte a unei plăți unice (în formă criptată [B-crypt])
Scopul prelucrării Plată unică
Baza legală du prelucrare Necesar pentru încheierea și realizarea contractului, Obligație legală
Destinatari Servicii interne Spartoo
Perioada de conservare în bază în baza intermediara : 13 luni de la validarea plății (articolul L.133-24 din Codul comercial)
în baza activă : până la validarea plății

Gestionarea cookie-urilor
Scopul prelucrării Trimiterea de publicitate direcționată și compilarea statisticilor
Baza legala de prelucrare Consimțământ
Destinatari Servicii interne Spartoo
Perioada de depozitare în bază La 13 luni de la depunerea cookie-ului


* din ultimul pas activ: faceți clic pe un link hipertext, comandați pe site, conectați-vă la contul de client, vizitați site-ul.
Site-ul, conectarea la contul de client, vizita site-ului.

8Perioada conservării datelor cu caracter personal

Cât timp păstrăm informațiile personale ?
Păstrăm informațiile d-voastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru realizarea obligațiilor legale, cum ar fi, de exemplu, obligațiile fiscale sau contabile, sau pentru orice altă perioadă care v-ar fi fost comunicată.

Pentru aceeași prelucrare, datele cu caracter personal urmează mai multe faze de conservare. În funcție de tipul de prelucrare și de scopul său, perioadele de păstrare a datelor diferă.
- Prima fază de conservare este arhivarea într-o bază de date activă. Conservarea acestora depinde de realizarea scopului prelucrării care justifică colectarea acestora. Datele sunt accesibile serviciilor operaționale care sunt responsabile cu prelucrarea acestora.
- A doua fază este arhivarea intermadiară. Datele colectate nu mai sunt folosite pentru a atinge scopul de la originea colectării, dar păstrează un interes administrativ și sunt autorizate prin lege, cum ar fi, de exemplu, gestionarea unui litigiu, o datorie neachitată. Accesul la aceste date va fi limitat la o listă a angajaților societății SPARTOO autorizați în mod corespunzător.
- După această fază intermediară de arhivare, datele d-voastră vor fi anonimizate.

Pentru a determina perioada de conservare a datelor personale este necesar să definiți punctul de plecare. În conformitate cu recomandările CNIL, acest punct de plecare este definit prin ultima acțiune pozitivă a clientului sau de perspectiva care presupune o abordare reală care prezintă un interes pentru SPARTOO; de exemplu :
- faceți clic pe un link hipertext,
- o comandă,
- conexiunea la contul client
- vizita site-ului.

9Securitate

Societatea SPARTOO ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea datelor voastre personale.
Asigură măsuri de securitate fizică și electronică și proceduri de salvgardare în legătură cu colectarea, păstrarea și comunicarea informațiilor personale ale clienților. Aceste măsuri pot avea ca rezultat în special cererea de dovadă a identității dvs. ca parte a unei cereri de portabilitate a datelor dvs personale.

SPARTOO efectuează în special criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal și implementează o politică obligatorie de gestionare a parolelor.

Societatea SPARTOO utilizează un registru de prelucrare a încălcării datelor, în conformitate cu articolele 33 și 34 din GDPR și se angajează să prevină orice încălcare a datelor,să reacționeze corespunzător și să notifice încălcările către CNIL și persoanele în cauză, cu respectarea strictă a termenelor stabilite de RGPD.

SPARTOO reamintește în continuare importanța protejării împotriva accesului neautorizat la contul d-voastră de client și a confidențialității parolei dumneavoastră.

10Cookies

Afin de permettre à nos systèmes de reconnaître votre navigateur ou votre appareil et de vous fournir les services de SPARTOO nous utilisons des « cookies ».

Ces « cookies » sont mis en place dans le but de mieux vous servir.
Nous mesurons le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des visiteurs sur le Site et leur fréquence de retour. A cet effet, nous utilisons la technologie des « cookies ». Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures.

Les données collectées par les cookies sont uniquement et strictement destinées à un usage interne et ne sont jamais transmises à des tiers. L'utilisation de cookies, propres ou tiers, n'étant pas nécessaire au fonctionnement du site nécessite un consentement exprès de votre part.

Vous pouvez manifester votre consentement ou vous opposer à l'utilisation de cookies en paramétrant votre navigateur de manière appropriée. Reportez-vous pour cela aux guides d'utilisation de votre navigateur.

Certains cookies appelés "cookie de publicité" nous permettent de suivre votre navigation et enregistrer les produits vus, puis dans un délai maximum de 90 jours de vous présenter des bannières publicitaires en rapport, ou non, avec votre navigation passée. Ces cookies sont liés à votre profil internet (mais ne permettent pas de vous identifier). Ils requièrent également votre consentement exprès de la même façon qu'indiqué ci-dessus. Si vous ne désirez pas ou plus recevoir ces "cookies de publicité", cliquez sur le lien ci-après:

Désactiver les cookies de publicité sur mon profil

11Dreptul de acces și de rectificare

În conformitate cu regulamentul UE 2016/679, aveți mai multe drepturi și anume :

- Un drept de acces, modificare, rectificare și ștergere a informațiilor despre dumneavoastră.
- Dreptul de a solicita portabilitatea acestor informații.
- Posibilitatea de a se opune prelucrării informațiilor personale sau de a ne solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor personale în anumite cazuri.

Vputeți, de asemenea, să trimiteți solicitările dumneavoastră :
- prin e-mail : la dpo@spartoo.com
- Prin intermediul poștei : SPARTOO SAS – DPO - 16 rue Henri Barbusse 38 100 Grenoble

12Dreptul de a depune o plângere la o autoritate competentă

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la CNIL:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13Evoluția politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată, în special în vederea modificărilor legislative și de reglementare.

PAGINA DE ÎNTÂMPINARE | BRANDURI | GENȚI | ACCESORII | NOUTĂȚI | solduri | MĂRIMI MARI | TENDINȚE | SPARTOO & ME
Cine este SPARTOO ? | Întrebări Frecvente | Avantaje | Condiții generale de vânzare | Mențiuni Juridice | *Condițiile ofertelor actuale | Referențiere și criterii de clasificare | Politica privind protecția datelor | Contact
TOOPOST
Exprimați-vă părerea
PREMIUM