Gestionarea preferințelor pentru cookie-uri
Spartoo folosește cookie-uri care sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului web, precum și pentru personalizarea conținutului și analiza traficului. Partenerii noștri folosesc cookie-uri pentru a afișa reclame personalizate în funcție navigării și a profilului d-voastră. Dacă faceți clic pe „Acceptați și închideți toate” mai jos, vă puteți modifica preferințele în orice moment în contul dvs de client.Dacă dați click pe „Refuzați totul”, doar cookie-urile strict necesare vor fi utilizate pentru funcționarea site-ului.

Politica privind protecția datelor

1Colectarea datelor cu caracter personal

La crearea contului și plasarea comenzilor pe site www.spartoo.ro (denumit în continuare Site), SPARTOO colectează date cu caracter personal. Protecția datelor personale este în centrul preocupărilor SPARTOO, care se străduiește să își îmbunătățească în permanență conformitatea cu Regulamentele generale privind protecția datelor(RGPD), precum și Legea informatica privind protecția datelor nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 (LIL).
Termenul" date personale " este definit de CNIL ca „orice informație referitoare la o persoană fizică susceptibilă de a fi identificată, direct sau indirect”.

2Persoana responsabilă tratării datelor personale

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este definită ca o societate care determină scopurile și mijloacele de prelucrare.
Datele personale care sunt colectate pe site sunt prelucrate de către :

SPARTOO Societate pe acțiuni
Înregistrată la RCS din Grenoble sub numărul 489 895 821,
Cu sediul la 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble (de mai jos : SPARTOO)

SPARTOO a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal ( mai jos: DPO).


Puteți contacta DPO prin:
- E-mail: la dpo@spartoo.com
- Prin poștă : SPARTOO - DPO -16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble

3Exemple de categorii de date personale colectate

Ce informații personale SPARTOO colectează de la clienții lor ?

- Informații pe care ni le comunicați
Colectăm și stocăm toate informațiile pe care ni le dați în contul d-voastră SPARTOO. Puteți alege să nu ne comunicați anumite informații, însă această decizie vă poate priva de unele dintre serviciile noastre.

- Informații colectate automat
În momentul în care navigați pe siteSPARTOO, colectăm automat anumite informații, în ceea ce privește utilizarea d-voastră, la interacțiunea cu conținutul site-ului SPARTOO. Această colectare are loc în principal prin intermediul „cookie-urilor”".

- Informații din alte surse
Parteneriatele noastre de marketing ne permit, de asemenea, să colectăm date cu caracter personal despre dvs, această colectare fiind supusă consimțământului dumneavoastră prealabil expres exprimat în atenția partenerilor menționați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă în special la :

- Identitate ;
- Date referitoare la plată ;
- Date referitoare la tranzacție ;
- La situația familială, economică sau financiară ;
- Date de navigare ;
- Date referitoare la urmărirea relației comerciale: istoricul comenzilor, informații legate de serviciii Post -vânzare, detalii despre comenzi, incidente de livrare, reclamații, schimburi, comentarii ;
- Date referitoare la plățile facturilor ;
- Datele necesare la realizarea acțiunilor de fidelitate și prospectare ;
- Date referitoare la organizarea și procesarea concursurilor și orice operațiune promoțională ;
- Pentru a lupta împotriva fraudei: document justificativ de identite sau de domiciliu și copia trunchiată a cardului dvs bancar ;
- Înregistrări telefonice în momentul apelurilor către serviciul pentru clienți (Aveți opțiunea de a refuza înregistrarea în timpul apelului).

4Scopurile colectării datelor

În ce scopuri SPARTOO prelucreaza informațiile mele personale ?

SPARTOO prelucrează date cu caracter personal în vederea furnizării și îmbunătățirii serviciilor sale și a experienței clienților..
Aceste scopuri includ în special :

- Comenzi, livrare produse
SPARTOO prelucrează datele personale în principal în scopul: prelucrării comenzilor, permiterii livrării produselor, efectuării plăților și comunicării cu clienții cu privire la comenzile, produsele, serviciile și ofertele promoționale ale acestora.

- Personalizarea experienței dvs ca și client SPARTOO
Noi utilizăm informațiile personale pentru a recomanda produse și servicii care vă pot interesa, identificându-vă preferințele și personalizând experiența voastră SPARTOO.

- Respectarea obligațiilor noastre legale.
În unele cazuri, avem obligația legală de a colecta și a prelucra informațiile personale.

- Permiterea unei comunicari optime cu clienții noștri
- Prevenirea fraudei
Anumite prelucrări de date cu caracter personal necesită colectarea consimțământului dumneavoastră pentru un scop specific. Când sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor d-voastră personale în acest scop specific, puteți retrage acest consimțământ în orice moment și acesta va fi reziliat.

Dacă nu doriți să primiți noutăți NewsletterSPARTOO, vă puteți dezabona din fila Abonamentele mele din contul d-voastră de client.

Dacă nu doriți ca noi să vă folosim informațiile personale pentru a afișa reclame bazate pe centrele de interese, trebuie doar să le notificați în secțiunea setările cookie-urilor mele.

Dacă doriți să navigați anonim pe site-urile noastre web, puteți face acest lucru deconectându-vă de la contul dvs și dezactivând cookie-urile din browserul dumneavoastră

5Categoriile de destinatari ai datelor personale

Categoriile de destinatari ai datelor d-voastră personale sunt :

- Servicii interne ale SPARTOO
Acces la datele dvs. personale din cadrul companiei SPARTOO vor fi limitate la categoriiile de claboratori în limitele atribuțiiilelor lor și în funcție de scopul prelucrării acestor date.

( Datele pe care le colectăm pot fi transmise către unele filiale ale noastre și către unii dintre furnizorii noștri externi de servicii, care se referă în special : lprocesarea comenzilor de produse, livrarea produselor, procesarea plăților. Acești furnizori de servicii terți au acces la informațiile personale necesare pentru prestarea serviciilor lor și nu sunt autorizați să le utilizeze în alte scopuri și sunt obligați, de asemenea, să respecte legile aplicabile protecției datelor cu caracter personal.

- Unele date personale sunt transferate într-o țară din afara Uniunii Europene. Atunci când transferăm informații cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European, ne asigurăm că aceste informații sunt transferate în conformitate cu legile aplicabile protecției datelor cu caracter personal.
Exemplu: un subcontract cu o companie domiciliată în Madagascar care susține o parte din activitatea de servicii pentru clienți de la SPARTOO ; Au fost luate toate măsurile și garanțiile necesare pentru a asigura astfel de transferuri.

- Organismele publice, exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale, ofițerii instanțelor judecătorești, ofițerii ministeriali și organismele responsabile cu recuperarea creanțelor pot fi, de asemenea, destinatarii datelor cu caracter personal.

6Bazele legale

Pe o bază legală pentru prelucrare este definită ca elementul care autorizează legal implementarea acestuia, care conferă dreptul unei organizații de a prelucra date cu caracter personal. Bazele legale sunt diferite în funcție de tipul de prelucrare efectuat :

- contractul: se referă la prelucrarea tuturor datelor necesare pentru contractul aprobat.
- Consimțământ: alegeți să comunicați datele dvs. personale, acordându-vă în mod expres consimțământul, care poate fi retras în orice moment.
- Interes legitim : interesul trebuie să îndeplinească criteriile de legitimitate, necesitate și să nu jignească drepturile și interesele persoanelor ale căror date sunt prelucrate.
- Obligație legală: Prelucrarea datelor cu caracter personal rezultă dintr-o obligație legală.

7Toate tratamentele implementate

Management clienți
Scopul prelucrării Gestionarea relațiilor comerciale, comenzi, livrări, conturi clienți.
Baza legala pentru prelucrare Necesar pentru încheierea și executarea contractului
Destinatari Servicii interne SPARTOO
Filiale
Subcontractant
Perioada de păstrare în baza activă 3 ani *

Gestionarea perspectivelor cu și fără cont SPARTOO
Scopul prelucrării Constituirea și gestionarea fișierelor de prospecți, realizarea operațiunilor de prospectare și promovare a produselor SPARTOO și cele ale partenerilor.
Baza legală de prelucrare Consimţământ
Destinatari Servicii interne Spartoo
Perioada de valabilitate în baza activă 3 ani *

Scopul prelucrării Lupta împotriva fraudei
Date prelucrate Documente justificative solicitate în cadrul combaterii fraudei
Baza legala de prelucrare Interesul legitim de prevenire a fraudei
Destinatar Servicii interne SPARTOO
Perioada de conservare în baza activă 6 lumi

Păstrarea facturilor
Scopul prelucrării Păstrarea facturilor
Baza legală pentru prelucrare Obligații legale
Destinatari Servicii interne SPARTOO
Perioada de valabilitate în baza intermediară 10 ani de la data emiterii facturii

Gestionarea utilizatorilor New Life
Scopul prelucrării Posibilitatea de intermediere între cumpărătorii individuali și vânzătorii de articole second-hand
Baza legală de prelucrare Necesar pentru încheierea și executarea contractului
Destinatari Servicii interne SPARTOO
Filiale
Subcontractant
Perioada de păstrare în baza activă 3 ani*

Gestionarea concursurilor
Scopul prelucrării Participarea la concursuri, câștigarea de premii, colectarea de date potențiale
Baza legală de prelucrare Necesar pentru încheierea și executarea contractului, consimțământ
Destinatari Servicii interne SPARTOO
Furnizori comerciali
Perioada de păstrare în baza activă 3 ani*

Gestionarea drepturilor de acces, rectificare, opoziție, ștergere, limitare, portabilitate
Scopul prelucrăriit Pentru a permite clienților și potențialilor clienți să își exercite drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale
Baza legală de prelucrare Obligatie legala
Destinatari Servicii juridice
Perioada de depozitare în bază în baza intermediara : 5 ani*
în baza activa : 24 de ore în cazul dovezilor de identitate comunicate în contextul exercitării dreptului la portabilitate

Păstrarea datelor referitoare la plată în contextul unei plăți punctuale (în formă criptată [B-crypt])
Scopul prelucrării Plată o singură dată
Baza legală du prelucrare Necesar pentru încheierea și realizarea contractului, Obligație legală
Destinatari Servicii interne Spartoo
Termen de valabilitate în bază pe bază intermediară: 13 luni de la validarea plății (articolul L.133-24 din Codul comercial).)
în bază activă: până la validarea plății

Gestionarea cookie-urilor
Scopul prelucrării Trimiterea de reclame direcționate și întocmirea de statistici
Baza legală pentru prelucrare Consimțământ
Destinatari Servicii interne Spartoo
Termen de valabilitate în bază 13 luni de la depozitul cookie


* de la ultima etapă activă: clic pe un hyperlink, comandă pe site, conectare la contul de client, vizitarea site-ului.

8Perioada conservării datelor cu caracter personal

Cât timp păstrăm informațiile personale ?
Păstrăm informațiile d-voastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru realizarea obligațiilor legale, cum ar fi, de exemplu, obligațiile fiscale sau contabile, sau pentru orice altă perioadă care v-ar fi fost comunicată.

Pentru aceeași prelucrare, datele cu caracter personal urmează mai multe faze de conservare. În funcție de tipul de prelucrare și de scopul său, perioadele de păstrare a datelor diferă.
- Prima fază de conservare este stocarea într-o bază de date activă. Conservarea acestora depinde de realizarea scopului prelucrării care justifică colectarea acestora. Datele sunt accesibile serviciilor operaționale care sunt responsabile cu prelucrarea acestora.
- A doua fază este arhivarea intermadiară. Datele colectate nu mai sunt folosite pentru a atinge scopul de la originea colectării, dar păstrează un interes administrativ cum ar fi gestionarea unui litigiu sau a unei facturi neplătite, sau dacă păstrarea lor este autorizată sau impusă de lege. Arhivarea intermediară se efectuează în limitele legii de prescripție aplicabile sau în conformitate cu obligațiile legale de conservare.Accesul la aceste date va fi restricționat la o listă de colaboratori Spartooautorizați în mod corespunzător.
- După această fază intermediară de arhivare, datele d-voastră vor fi anonimizate.

Pentru a determina perioada de conservare a datelor personale este necesar să definiți punctul de plecare. În conformitate cu recomandările CNIL, acest punct de plecare este definit prin ultima acțiune pozitivă a clientului sau de perspectiva care presupune o abordare reală care prezintă un interes pentru SPARTOO; de exemplu :
- faceți clic pe un link hipertext,
- o comandă,
- conexiunea la contul client
- vizita site-ului.

9Securitate

Societatea SPARTOO ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea datelor voastre personale.
Asigură măsuri de securitate fizică și electronică și proceduri de salvgardare în legătură cu colectarea, păstrarea și comunicarea informațiilor personale ale clienților. Aceste măsuri pot avea ca rezultat în special cererea de dovadă a identității dvs. ca parte a unei cereri de portabilitate a datelor dvs personale.

SPARTOO efectuează în special criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal și implementează o politică obligatorie de gestionare a parolelor.

Societatea SPARTOO utilizează un registru de prelucrare a încălcării datelor, în conformitate cu articolele 33 și 34 din GDPR și se angajează să prevină orice încălcare a datelor,să reacționeze corespunzător și să notifice încălcările către CNIL și persoanele în cauză, cu respectarea strictă a termenelor stabilite de RGPD.

SPARTOO reamintește în continuare importanța protejării împotriva accesului neautorizat la contul d-voastră de client și a confidențialității parolei dumneavoastră.

10Cookie-uri*

Pentru a permite sistemelor noastre să vă recunoască browserul sau aparatul și pentru a vă oferi serviciile de la SPARTOO, folosim "cookie-uri".

Aceste "cookie-uri" sunt setate pentru a vă servi cu mai multă atenție.
Măsurăm numărul de pagini vizualizate, numărul de vizite și activitatea vizitatorilor site-ului și frecvența cu care aceștia revin. În acest scop, folosim tehnologia "cookie". Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. În general, înregistrează informații referitoare la navigarea computerului pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării etc.) pe care le putem citi cu ocazia vizitelor ulterioare.

Datele colectate prin intermediul modulelor cookie sunt destinate exclusiv și strict utilizării interne și nu sunt niciodată transmise unor terțe părți. Utilizarea cookie-urilor, fie că sunt cookie-urile noastre sau ale unor terțe părți, care nu sunt necesare pentru funcționarea site-ului, necesită consimțământul dumneavoastră expres.

Vă puteți exprima consimțământul sau vă puteți opune utilizării modulelor cookie prin efectuarea setărilor corespunzătoare în browserul dumneavoastră. Vă rugăm să consultați ghidurile de utilizare ale browserului dumneavoastră.

Unele cookie-uri numite "cookie-uri publicitare" ne permit să urmărim navigarea dumneavoastră și să înregistrăm produsele pe care le-ați văzut, iar apoi, în termen de maximum 90 de zile, să vă prezentăm bannere publicitare care pot sau nu să aibă legătură cu navigarea dumneavoastră anterioară. Aceste module cookie sunt legate de profilul dumneavoastră internet (dar nu vă identifică). Acestea necesită, de asemenea, consimțământul dumneavoastră expres, în același mod ca mai sus. Dacă nu doriți să primiți aceste "cookie-uri publicitare", faceți clic pe link-ul de mai jos:

Dezactivarea cookie-urilor publicitare pe profilul meu

*Suntem, de asemenea, în curs de actualizare a Politicii noastre de confidențialitate în ceea ce privește cookie-urile și dispozitivele de urmărire.

11Dreptul de acces și de rectificare

În conformitate cu regulamentul UE 2016/679, aveți mai multe drepturi și anume :

- Un drept de acces, modificare, rectificare și ștergere a informațiilor despre dumneavoastră.
- Dreptul de a solicita portabilitatea acestor informații.
- Posibilitatea de a se opune prelucrării informațiilor personale sau de a ne solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor personale în anumite cazuri.

Vputeți, de asemenea, să trimiteți solicitările dumneavoastră :
- prin e-mail : la dpo@spartoo.com
- Prin intermediul poștei : SPARTOO – DPO - 16 rue Henri Barbusse 38 100 Grenoble

12Dreptul de a depune o plângere la o autoritate competentă

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la CNIL:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13Evoluția politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată, în special în vederea modificărilor legislative și de reglementare.

Exprimați-vă părerea
PREMIUM